Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az előadások sorrendje

Az 1931-ben megjelent eredeti német kiadás magyar fordítása
A Grál-üzenet helyes megértése végett az előadásokat az adott sorrendben kell olvasni. Máskülönben a létrejött hézagok lehetetlenné teszik a teljes megértést.

 1. Mit kerestek?
 2. Ébredjetek!
 3. A hallgatás
 4. Felemelkedés
 5. Felelősség
 6. Sors
 7. Az ember teremtése
 8. Az ember a Teremtésben
 9. Az örökletes bűn
 10. Az Isten Fia és az Ember Fia
 11. Isten
 12. A belső hang
 13. A szeretet vallása
 14. A Megváltó
 15. A születés titka
 16. Ajánlatos-e az okkult oktatás?
 17. Spiritizmus
 18. Földhöz kötve
 19. Szükséges-e vagy tanácsos-e a nemi önmegtartóztatás?
 20. Az utolsó ítélet
 21. A harc
 22. Gondolati formák
 23. Erkölcsösség
 24. Őrködj és imádkozz!
 25. A házasság
 26. A gyermek jogai szüleivel szemben
 27. Az ima
 28. A Miatyánk
 29. Isten imádása
 30. Az ember és szabad akarata
 31. Modern szellemtudomány
 32. Tévutak
 33. Ideális emberek
 34. Vessetek rá minden bűnt
 35. A hipnózis bűne
 36. Asztrológia
 37. Szimbolika az emberi sorsban
 38. Hit
 39. Földi javak
 40. A halál
 41. Az elhalálozott
 42. Csoda
 43. A keresztelés
 44. A Szent Grál
 45. Lucifer titka
 46. A Sötétség régiói és a kárhozat
 47. A Fény régiói és a Paradicsom
 48. Világesemények
 49. Az ember és az állat származásbeli különbsége
 50. Az emberiség és a tudomány szétválása
 51. Szellem
 52. A Teremtés fejlődése
 53. Én vagyok az Úr, a te Istened!
 54. A szeplőtelen fogantatás és az Isten Fiának születése
 55. Isten Fiának kereszthalála és az utolsó vacsora
 56. „Szállj le a keresztről!”
 57. Ez az én testem! Ez az én vérem!
 58. Krisztus földi testének feltámadása
 59. Az emberi gondolkodásmód és Isten akarata a kölcsönhatás törvényében
 60. Az Ember Fia
 61. Tévelygések
 62. A nemi erő jelentősége a szellemi felemelkedésben
 63. „Én vagyok a feltámadás és az Élet, senki sem juthat el az Atyához, csak énáltalam!”
 64. Mi választ el ma oly sok embert a Fénytől?
 65. Kiáltás vezetőért
 66. Durvaanyagúság, finomanyagúság, sugárzások, tér és idő
 67. A tisztánlátás tévedése
 68. A tisztánlátás fajtái
 69. A démonok és fantomok birodalmában
 70. Okkult oktatás, húsos vagy növényi táplálkozás
 71. Gyógyító magnetizmus
 72. Éljetek a jelennek!
 73. A nagy üstökös
 74. Mit kell az embernek tennie, hogy bejuthasson Isten országába?
 75. Felebarátod szemében meglátod a szálkát, de magadéban a gerendát sem veszed észre
 76. Harc a természetben
 77. A Szent Szellem kiáradása
 78. A nemek
 79. Lehet-e az idős kor a szellemi felemelkedés akadálya?
 80. Volt egyszer...!
 81. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz’ nem tudják, mit cselekszenek!
 82. Istenek - Olümposz – Valhalla
 83. Elhivatottak
 84. Az emberi teremtmény
 85. S ezer év olyan, mint egy nap!
 86. Intuíció
 87. A világtanító
 88. Az idegen
 89. Az utolsó szó
 90. Az Antikrisztus
 91. És beteljesült...!
 • Zárszó

 • Függelék: Isten Tízparancsolata
 1. Én vagyok az Úr, a te Istened! Ne legyenek más isteneid mellettem!
 2. Ne élj vissza az Úrnak, a te Istenednek nevével!
 3. Szenteld meg az ünnep napját!
 4. Tisztelj atyát és anyát!
 5. Ne ölj!
 6. Ne törj házasságot!
 7. Ne lopj!
 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
 9. Ne kívánd felebarátod feleségét!
 10. Ne kívánd felebarátod házát, vagyonát, jószágát, és semmit, ami az övé!
[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat