A Grál-üzenet utórezgései 1

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Česky
Tartalom


6. Isten szolgái

Teljesen alaptalanul gondolták eddig sokan, hogy az egyházak, szentélyek és általában valamennyi vallás szolgálóit egyúttal Isten szolgáinak is kell tekinteni.

E fogalmat egykor maguk a kultuszok szolgálói terjesztették el a kultuszok kialakulásakor, hogy olyan tekintélyt szerezzenek maguknak, melyet saját érdemeikkel csak nehezen tudtak volna elérni. Az emberek pedig megtartották ezt a szóhasználatot, anélkül hogy valaki megpróbált volna eljutni arra a felismerésre, hogy ebből az emberiségnek kára, s nem haszna származik, és ami a legfőbb, Isten félreismerése!

Az olyan ember, aki ébren tartja szellemét a Teremtésben, aki lelke érzéseinek finom rezgései elől nem zárja el magát, az sohasem fogja igaznak tartani azt, hogy az élő és magasztos Istennek a kultuszok gyakorlásával, könyörgéssel, amit az emberek „imádkozásnak” neveznek, vagy önsanyargatással valóban szolgálni lehet! Hiszen Isteneteknek így semmit sem adtok! Semmit sem tanúsítotok iránta! Tulajdonképpen mit akartok ezzel elérni? Erre magatok sem tudtok választ adni, ha majd Isten Ítélőszéke előtt álltok. Némán kell majd ott állnotok; hiszen mindezt csak magatokért tettétek! Hogy ti belső nyugalmat szerezzetek, és hogy magatokat kiemeljétek, vagy kétségbeesésben, ínségben.

Azt mondom nektek: Egyedül az az ember Isten igaz szolgája, aki helyesen működik Istene Teremtésében, felismeri, hogy a Teremtés része, és ennek megfelelően él, mindegy, hogyan biztosítja szükséges földi megélhetését. Eközben mindig azon fog fáradozni, hogy a Teremtés részeként azokhoz a törvényekhez alkalmazkodjék, melyek a Teremtésben támogatóan hatnak. Így támogatón működik a Teremtésben, és az egyedüli helyes módon szolgál Istenének, mivel a törvényekbe való helyes beilleszkedésnek csak boldogság, öröm és fejlődés lehet a következménye!

Magától értetődik azonban, hogy ehhez az embernek meg kell ismernie a Teremtést.

És éppen ez az, amire nagyon nagy szükségetek van! Hogy felismerjétek Isten akaratát, mely a Teremtésben nyugszik, és szüntelenül önműködően kihat benne. Eddig azonban éppen ezzel nem törődtetek soha a megfelelő módon. Pedig mindenkire ugyanúgy érvényes, hogy egy hatalmas gépezetben álltok, s anélkül kell benne járnotok, hogy bármikor bármit is változtatni vagy javítani tudnátok rajta.

Ha viszont nem álltok és jártok benne helyesen, akkor mindenhol veszély fenyeget benneteket, elkerülhetetlenül nekiütköztök valaminek, le is zuhanhattok, és szétzúzhatjátok magatokat. Éppen úgy, mint egy óriási gépházban, ahol számtalan hajtószíj fut feltartóztathatatlanul, szemkápráztatóan ide-oda, melyek a gépházat nem ismerő ember számára mindenhol, minden lépésnél súlyos veszélyt jelentenek, ám azt, aki ismeri ezt a helyet, szolgálják és hasznára vannak. Az emberrel sincs ez másképpen a Teremtésben!

Ismerjétek meg végre helyesen a gépezetet, melyet szabad és kell is használnotok, hogy boldogok legyetek! De ehhez először is, mint minden más területen, tanoncokká kell válnotok! Ez alól a Teremtés, minden mű legnagyobbika sem kivétel, hanem ez is pontosan olyan, mint az emberek alkotásai. Még az autó is csak örömet szerezhet annak, aki tudja vezetni. Annak viszont, aki nem képes erre, a halálát okozhatja!

Hiszen ezerszámra vannak előttetek kicsiben világos, kézzelfogható példák! Miért nem tanultatok még belőlük soha?

Pedig mindent oly egyszerűen és természetesen fel lehet ismerni! Ám éppen ezzel vagytok úgy, mintha egy fal előtt állnátok! Tompán, közömbösen, olyan makacssággal, melyre nincs magyarázat. Elvégre életetek, teljes létetek forog kockán!

Egy gépezet működését csupán maga a tervező tudja elmagyarázni, vagy az, akit ő avatott be! Így van ez itt a Földön, és a Teremtésben sincs másképpen! De az emberek, akik maguk is csupán a Teremtés részei, éppen a Teremtésben akarnak mindent jobban tudni, mint Mesterük, s nem akarnak elfogadni semmilyen útmutatást a gépezet felhasználására, inkább maguk akarják tanítani az alaptörvényeket, melyeket csupán a nagy, tényleges mű egészen gyenge nyúlványainak a felszínes megfigyelése révén próbálnak meghatározni, melynek megsejtése elől mindig elzárkóztak; tudásról az ő esetükben ezért soha nem beszélhetünk.

És mégis, a lehetőséget, hogy felismerésre jussatok, már szeretettel felkínálta nektek először Mózes, aki a törvényeken keresztül világosan felvázolta, majd az Isten Fia, aki képek és példabeszédek által igyekezett benneteket tanítani.

A példabeszédek és képek tartalmát azonban az emberek nem ismerték fel, hanem azt durván eltorzították, elhomályosították és elferdítették azzal, hogy mindent jobban akartak tudni.

Most harmadjára és utoljára ismét alkalmat kaptok arra a Grál-üzenet által, hogy Isten törvényeit a Teremtésben tisztán lássátok, hogy az emberek Isten igaz szolgálóivá válhassanak, teljesen tudatos, örömteli és boldog cselekvésben, ahogyan azt Isten helyes szolgálata megköveteli!

Öröm lehet az egész Teremtésben és boldogság. A bajt és gondokat, a betegséget és bűntetteket egyedül ti emberek hozzátok létre, mivel máig nem akartátok felismerni, hogy miben rejlik a hatalmas erő, mely megadatott nektek a világokon át vezető utatokra, amit kívánságotoknak megfelelően, fejlődésetek érdekében mindannyiótoknak végig kell vándorolnia.

Csak helyesen kell beilleszkednetek, s az erő majd napsugarat és boldogságot hoz nektek! Enélkül azonban tehetetlen kis emberekként álltok a mindent felölelő gépezetben, mégis nagy szavakat hangoztatva még mindig magatokkal és tudásotokkal dicsekedtek, egészen addig, amíg el kell buknotok hibáitok miatt, melyek azáltal keletkeztek, hogy teljesen tudatlanok voltatok, és tanulni sem akartatok semmit.

Ébredjetek hát végre fel! Előbb tanuljatok, hogy tudásra tegyetek szert, különben sohasem juttok hozzá.

Hiszen most sokkal kevesebbek vagytok Teremtőtök előtt, mint egy rovar. Az hűségesen teljesíti feladatát, melyet teljesítenie kell, míg ti emberi szellemekként kudarcot vallotok! Kudarcot vallotok hiú látszat tudásotokkal, mely nem tudás. Az iskolák, melyeket e téves tudásra építve hoztatok létre, láncok, melyek fogva tartanak benneteket, és már csírájában elfojtanak mindennemű szellemi felemelkedést, mivel erre ezen iskolák tanárai maguk sem képesek!

Köszönjétek meg az Úrnak, hogy most erőszakkal lesztek megfosztva a további üres és mindent csak károsító létezés lehetőségétől, különben soha nem ismernétek fel a hitványságot, mely jelenleg mindenhol körülvesz benneteket, és melynek az egész Teremtésben nevetségesnek kell feltüntetnie benneteket, mint üres, groteszkül felcicomázott babákat, melyek alvó szellemet hordoznak magukban!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat