Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Az Igazság még sohasem volt más, mint ami már akkor is volt, ami ma is, és ami még tízezer év múlva is lesz; ugyanis örök!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Jézus az Igazságot hirdette. Szavainak ezért minden más vallás igazságait is magukban kell foglalniuk. Nem egyházat akart alapítani, hanem az igaz utat akarta megmutatni az embereknek, amely éppúgy vezethet más vallások igazságain keresztül is.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Megváltó

Az akarás ereje! Egy oly sokak által nem is sejtett hatalom, amely magához vonzza a vele azonos erőket, akár egy erejét soha nem vesztő mágnes, hogy velük lavinaszerűen megnövekedjék, majd a szellemileg hozzá hasonló erőkkel egyesülve visszafelé hat, ismét eléri a kiindulópontot, tehát rátalál az eredetére, vagy jobban mondva a létrehozójára, s azt felemeli a magasba a Fényhez, vagy még mélyebbre nyomja a sárba és a szennybe! Mindenkor aszerint, ahogyan azt egykor a létrehozó maga akarta.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

A közös munka és a magas célok ugyanolyan elengedhetetlen feltételei egy egészséges házasságnak, mint az egészséges testnek a mozgás és a friss levegő.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A házasság

Nagy az ember is, emberként a Teremtésbe állítva, mint saját sorsának az ura! Akarata által képes kiemelkedni a műből, s közben hozzájárulni annak magasabb kibontakoztatásához; vagy pedig képes arra, hogy lehúzza és úgy belegabalyítsa magát, hogy többé nem szabadul ki belőle, és vele együtt a felbomlás felé fog tartani, legyen ez akár a durvaanyagú, akár a finomanyagú világban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Követelve áll Isten az emberiség előtt, nem csábítgatva és kérve, nem panaszkodva és szomorkodva. Nyugodtan át fog engedni a Sötétségnek minden rossz, sőt minden ingatag embert, hogy a felfelé törekvők többé ne legyenek kitéve a támadásoknak, és azért hogy hagyja, hogy a többiek alaposan átéljék mindazt, amit helyesnek tartanak, hogy tévedésük felismerésére jussanak!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévutak

Az embernek mindig minden dolog kezdetekor csupán a szabad elhatározása, szabad döntése van meg arról, hogy merre, melyik irányba vezesse a rajta átáramló mindenható erőt. Az akarata által megszabott irányban működő erőből eredő következményeket aztán neki kell viselnie.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Sors

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat