Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Az élő teremtőerő, mely átáramlik az embereken, egy kész gondolat zárt akarata által finomanyagúságot gyűjt össze, majd azt a létrehozóhoz kötve olyan formába zárja, amely kifejezésre juttatja a gondolatban rejlő akaratot. Tehát valami valóságos, eleven dolog kel életre, amely most már a gondolati formák e világában az azonos jellegűek vonzásának törvénye révén magához vonzza a vele azonos jellegűt, vagy őt fogja az vonzani, mindenkor a gondolat saját ereje szerint.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Gondolati formák

A természet törvényeit egyetlen ember sem kerülheti meg, senki sem úszhat az árral szemben. Isten az az erő, amely a természet törvényeit működteti; az az erő, amelyet még senki sem ragadott meg, senki sem látott, amelynek hatásait azonban minden embernek nap mint nap, minden órában, sőt a másodperc minden töredékében látnia kell, mindenki ösztönösen érzi és megfigyelheti, ha csak látni akarja, önmagában, minden állatban, minden fában, minden virágban, a levél minden egyes erében, amikor az duzzadtan kipattan a rügyből, hogy hozzájusson a fényhez.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Miként itt durvaanyagú testünk érzékeny az azonos jellegű környezetére, amelyet ezért látni, hallani és érzékelni tud, ugyanúgy van ez a Teremtésnek azon részeiben, melyek minősége nem hasonlít a miénkhez. A finomanyagú ember az úgynevezett túlvilágon csupán a vele azonos jellegű finomanyagú környezetét érzékeli, hallja és látja, míg a magasabb szellemi ember újfent csupán saját szellemi környezetét érzékeli.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévelygések

Testi értelemben vett szeplőtelen fogantatás minden olyan fogantatás, mely tiszta szeretetből, őszintén és szívből jövően a Teremtőre tekintve történik, amikor az alapot nem az érzéki ösztönök adják, hanem ezek csak közreműködő erők maradnak.

Egyetlen ember nem nyújthat neked tökéletességet, azonban az egész emberiség sajátosságai sokféleségében igen! Minden egyes emberben van valami, ami feltétlenül hozzátartozik az egészhez. S ezért van az is, hogy egy szellemileg messze előrehaladott ember, aki nem ismer többé semmilyen földi vágyat, az egész emberiséget szereti, nem egy adott embert, mert csak az egész emberiség képes érett lelke tisztulás által szabaddá vált húrjain a mennyei harmónia akkordját megszólaltatni. Magában hordozza a harmóniát, mert minden húrja vibrál!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

A mondat: „A házasságok a mennyekben köttetnek”, elsősorban arra utal, hogy minden egyes ember már a földi életbe való belépésekor bizonyos tulajdonságokat hoz magával, melyek harmonikus fejlődését csupán a hozzájuk illő tulajdonságokkal rendelkező emberek eredményezhetik. Az ember meghatározott tulajdonságaihoz illő tulajdonságok azonban nem ugyanazok a tulajdonságok, hanem olyanok, melyek kiegészítik azokat, és e kiegészítés által teljes értékűvé teszik azokat.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A házasság

A gyermek szellemileg teljes értékű személyiség! A földi testen kívül, mely e durvaanyagú Földön való tevékenykedéshez eszközként szükséges, semmi mást nem kapott a szülőktől. Tehát mindössze egy hajlékot, amit a már azelőtt is önálló lélek használhat.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A gyermek jogai szüleivel szemben

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat