Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Nagy az ember is, emberként a Teremtésbe állítva, mint saját sorsának az ura! Akarata által képes kiemelkedni a műből, s közben hozzájárulni annak magasabb kibontakoztatásához; vagy pedig képes arra, hogy lehúzza és úgy belegabalyítsa magát, hogy többé nem szabadul ki belőle, és vele együtt a felbomlás felé fog tartani, legyen ez akár a durvaanyagú, akár a finomanyagú világban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Ha azt mondod: szabad akaratomból alávetem magam a fennálló természettörvényeknek, mert a javamat szolgálják, vagy ha ekképpen szólsz: igazodom Isten akaratához, amely a természet törvényeiben nyilvánul meg, vagy: igazodom a felfoghatatlan erőhöz, amely a természettörvényeket működteti... vajon van-e hatásában valamilyen különbség? Az erő jelen van, s te elismered, sőt el kell ismerned, mert egyáltalán nem tehetsz semmi mást, mihelyt egy kicsit elgondolkodsz... s ezzel elismered Istenedet, a Teremtőt!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Mivel a törvények a Teremtésben önállóan és élőn működnek, rendíthetetlenül, megingathatatlanul, olyan erővel, amellyel szemben az emberi szellemek teljesen tehetetlenek, így tulajdonképpen magától értetődő, hogy minden egyes ember legégetőbb szükségének annak kell lennie, hogy e törvényeket maradéktalanul felismerje, melyek kihatásainak minden esetben valóban védtelenül ki lesz szolgáltatva!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Az ember ne feledkezzen meg arról, hogy az imában valójában csak az erőt kell megkapnia ahhoz, hogy önmaga meg tudja valósítani azt, amit kér! Így imádkozzon! És így kell érteni az Isten Fia által a tanítványoknak adott imát is!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

Az ember csak akkor tudja felhasználni azokat az erőket, melyek Isten akaratát hordozzák, ha pontosan tanulmányozza azokat, tehát felismeri őket, majd igazodik hozzájuk. Az azonban, hogy az ember számol velük, vagy igazodik hozzájuk, a valóságban nem más, mint hogy beilleszkedik a törvényekbe, tehát meghajol előttük! Azt, hogy nem helyezkedik ezen erőkkel szembe, hanem velük együtt halad. Az ember csak akkor képes az erők hatalmát kihasználni, ha akaratát az erők jellegéhez igazítja, tehát ugyanabba az irányba halad.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Szimbolika az emberi sorsban

Az emberi szellemnek végre hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy neki magának és minden erejét összeszedve kell mozognia, hogy büntetésének enyhítését vagy elengedését és bűnbocsánatot nyerjen, és mozgása révén végre teljesítse kötelességét, melyet restül figyelmen kívül hagyott. Össze kell szednie magát, és dolgoznia kell önmagán, ha nem akar az elkárhozottak sötétségébe zuhanni!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Örök és vég nélküli, tehát végtelen, csupán a Teremtés körforgása a folytonos keletkezésben, elmúlásban és az ismételt újjáalakulásban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat