Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Követelve áll Isten az emberiség előtt, nem csábítgatva és kérve, nem panaszkodva és szomorkodva. Nyugodtan át fog engedni a Sötétségnek minden rossz, sőt minden ingatag embert, hogy a felfelé törekvők többé ne legyenek kitéve a támadásoknak, és azért hogy hagyja, hogy a többiek alaposan átéljék mindazt, amit helyesnek tartanak, hogy tévedésük felismerésére jussanak!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévutak

Nincs evilág és túlvilág, csupán egyetlen egységes lét van! A szétválasztás fogalmát csupán az ember találta ki, mert nem képes mindent látni, és a számára látható környezet középpontjának és csúcspontjának képzeli magát. Pedig működési köre nagyobb. A szétválasztás tévedésével azonban csak korlátozza önmagát, erőszakkal, megakadályozza előrelépését, s teret enged a zabolátlan fantáziának, amely iszonyatos képeket szül.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Csak a dolgok teljes, hiánytalan megértése jelenti ugyanazt, mint a meggyőződés. Csak ebben vannak szellemi értékek!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Az ember azonban valami olyan felett akar uralkodni, mely önálló működésének mindig alá van és alá is lesz rendelve. Önteltségében azt képzeli, hogy már uralkodik a természet erői felett, amikor a sugárzások mindössze kicsiny nyúlványait megtanulja saját céljaira felhasználni, vagy a levegő, a víz és a tűz kihatását egészen kicsiben használja!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Miként itt durvaanyagú testünk érzékeny az azonos jellegű környezetére, amelyet ezért látni, hallani és érzékelni tud, ugyanúgy van ez a Teremtésnek azon részeiben, melyek minősége nem hasonlít a miénkhez. A finomanyagú ember az úgynevezett túlvilágon csupán a vele azonos jellegű finomanyagú környezetét érzékeli, hallja és látja, míg a magasabb szellemi ember újfent csupán saját szellemi környezetét érzékeli.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévelygések

Az ember csak akkor tudja felhasználni azokat az erőket, melyek Isten akaratát hordozzák, ha pontosan tanulmányozza azokat, tehát felismeri őket, majd igazodik hozzájuk. Az azonban, hogy az ember számol velük, vagy igazodik hozzájuk, a valóságban nem más, mint hogy beilleszkedik a törvényekbe, tehát meghajol előttük! Azt, hogy nem helyezkedik ezen erőkkel szembe, hanem velük együtt halad. Az ember csak akkor képes az erők hatalmát kihasználni, ha akaratát az erők jellegéhez igazítja, tehát ugyanabba az irányba halad.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Szimbolika az emberi sorsban

Balgaság sorscsapásokról vagy megpróbáltatásokról beszélni. Előrelépés minden küzdelem és minden fájdalom. Az embereknek ezáltal kínálkozik lehetőségük arra, hogy eltöröljék korábbi tévedéseik árnyékát; hiszen egyetlen fillért sem lehet az egyénnek elengedni, mert az örök törvények körforgása a Világmindenségben ebben is megváltoztathatatlan, bennük nyilvánul meg az Atya teremtő akarata, amely így bocsát meg nekünk, és töröl el minden sötét dolgot.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat