Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Isten valódi imádása nem a lelkendezésben, nem az elmormolt imákban, nem a könyörgésben, térdepelésben, kéztördelésben, nem a boldog borzongásban mutatkozik meg, hanem az örömteli tettben! E földi lét ujjongó igenlésében!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

A mondat: „A házasságok a mennyekben köttetnek”, elsősorban arra utal, hogy minden egyes ember már a földi életbe való belépésekor bizonyos tulajdonságokat hoz magával, melyek harmonikus fejlődését csupán a hozzájuk illő tulajdonságokkal rendelkező emberek eredményezhetik. Az ember meghatározott tulajdonságaihoz illő tulajdonságok azonban nem ugyanazok a tulajdonságok, hanem olyanok, melyek kiegészítik azokat, és e kiegészítés által teljes értékűvé teszik azokat.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A házasság

Ha az áll az írásban, hogy Isten segítségre nyújtja kezét, akkor ez a segítség Igéjében van, melyet az embereknek küld, s melyben megmutatja, hogyan tudnak megszabadulni a bűntől, melybe belegabalyodtak. És kegyelme kezdettől fogva benne van mindazokban a nagy lehetőségekben, melyek szabadon az emberi szellemek rendelkezésére állnak a Teremtésben. Ez oly iszonyatosan sok, hogy a ma embere el sem tudja képzelni, mert sohasem foglalkozott vele, legalábbis nem elég komolyan; hiszen ott, ahol megtörtént, eddig csak játékból tette, vagy hiú önmagasztalás céljából!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az elhalálozott

Örök törvény a Világegyetemben: csak az adás révén lehet kapni, ha maradandó értékekről van szó! Ez a Teremtés egészének mélyéig hatol, teremtője Szent Hagyatékaként hatja át. Önzetlenül adni, segíteni, ahol erre szükség van, és megértéssel lenni a felebarát fájdalmai, miként annak gyengeségei iránt is, azt jelenti: kapni, mert ez az egyszerű, igaz út a Legmagasztosabbhoz!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Próbáld meg közben sohasem figyelmen kívül hagyni, hogy gondolkodásod valamennyi következménye mindig visszahull rád, mindenkor a gondolatok hatásának ereje, nagysága és kiterjedtsége szerint, úgy a jóban, mint a rosszban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Örök és vég nélküli, tehát végtelen, csupán a Teremtés körforgása a folytonos keletkezésben, elmúlásban és az ismételt újjáalakulásban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Csak nagyon kevés olyan ember van, aki igyekszik tudatosítani, hogy tulajdonképpen mit is akar, amikor a „Miatyánk” imát mondja. Még kevesebben vannak azok, akik valóban tudják, hogy mi a sorok értelme, amiket közben felmondanak. Felmondanak – minden bizonnyal ez az egyedüli helyes megnevezése a folyamatnak, amit az ember ebben az esetben imádkozásnak nevez.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat