Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Nagy az ember is, emberként a Teremtésbe állítva, mint saját sorsának az ura! Akarata által képes kiemelkedni a műből, s közben hozzájárulni annak magasabb kibontakoztatásához; vagy pedig képes arra, hogy lehúzza és úgy belegabalyítsa magát, hogy többé nem szabadul ki belőle, és vele együtt a felbomlás felé fog tartani, legyen ez akár a durvaanyagú, akár a finomanyagú világban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Magyarul, az igaz hitnek olyan erőnek kell lennie, mely az ember szelleméből sugárzik ki, s ízig-vérig áthatja, és így egyetlen természetes magától értetődőséggé válik. Nincs benne semmi mesterkélt, semmi erőszakos, semmi elsajátított, csak élet!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Hit

Az is, aki Jézus valóságos szavait nem ismeri, és komolyan törekszik az Igazságra és a nemesebbé válásra, gyakran máris egészen e szavak értelme szerint él, és ezért biztosan halad a tiszta hit és bűnei megbocsátása felé is.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Megváltó

Ha valaki a nem földit földi eszközökkel és lehetőségekkel akarja bejárni, az ugyanolyan, mintha egy a földi veszélyeket még nem ismerő, fejletlen gyermeket egy őserdőbe állítanának és egyedül hagynának, ahol csupán a helynek megfelelően felszerelt, ereje teljében lévő férfinak lehetne a legnagyobb óvatosság mellett kilátása arra, hogy sértetlenül átjusson rajta.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Modern szellemtudomány

Nincs válaszfal evilág és az úgynevezett túlvilág között, hanem minden csupán egyetlen hatalmas létet alkot. Az egész óriási, az emberek számára látható és láthatatlan Teremtés úgy illeszkedik egymásba, mint egy bámulatosan elmés, soha el nem akadó szerkezet, nem egymástól elkülönülten működik. Egységes törvények hordozzák az egészet, melyek úgy járnak át, tartanak össze mindent, akár az idegszálak, és egymásra állandó kölcsönhatásban hatást fejtenek ki!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

Csak nagyon kevés olyan ember van, aki igyekszik tudatosítani, hogy tulajdonképpen mit is akar, amikor a „Miatyánk” imát mondja. Még kevesebben vannak azok, akik valóban tudják, hogy mi a sorok értelme, amiket közben felmondanak. Felmondanak – minden bizonnyal ez az egyedüli helyes megnevezése a folyamatnak, amit az ember ebben az esetben imádkozásnak nevez.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

Az ima a legmélyebb komolyságot követeli meg. Nyugalomban és tisztaságban imádkozzon az ember, hogy a nyugalom által fokozódjék az átérzés ereje, és a tisztaság révén megkapja azt a fényes könnyedséget, ami az imát képes felvinni egészen ama magasságokig, ahol minden fényes, minden tiszta. Ekkor majd megérkezik a kérés azon teljesítése is, mely a kérő embernek a leginkább hasznára van, mely valóban előre viszi őt egész létében!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az ima

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat