Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

A természet törvényeit egyetlen ember sem kerülheti meg, senki sem úszhat az árral szemben. Isten az az erő, amely a természet törvényeit működteti; az az erő, amelyet még senki sem ragadott meg, senki sem látott, amelynek hatásait azonban minden embernek nap mint nap, minden órában, sőt a másodperc minden töredékében látnia kell, mindenki ösztönösen érzi és megfigyelheti, ha csak látni akarja, önmagában, minden állatban, minden fában, minden virágban, a levél minden egyes erében, amikor az duzzadtan kipattan a rügyből, hogy hozzájusson a fényhez.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Az intuíció, mely nincs térhez és időhöz kötve, és kapcsolatban áll az azonos jellegűvel, a szellemivel, azonnal felismerte a másik valódi jellegét, s nem hagyja, hogy megtévessze az ész ügyeskedése.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A belső hang

Az ima ereje az imát nem képes a magasba lendíteni vagy felfelé vinni, csak a tisztaság a neki megfelelő könnyedségben.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az ima

Nincs evilág és túlvilág, csupán egyetlen egységes lét van! A szétválasztás fogalmát csupán az ember találta ki, mert nem képes mindent látni, és a számára látható környezet középpontjának és csúcspontjának képzeli magát. Pedig működési köre nagyobb. A szétválasztás tévedésével azonban csak korlátozza önmagát, erőszakkal, megakadályozza előrelépését, s teret enged a zabolátlan fantáziának, amely iszonyatos képeket szül.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

A közös munka és a magas célok ugyanolyan elengedhetetlen feltételei egy egészséges házasságnak, mint az egészséges testnek a mozgás és a friss levegő.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A házasság

Isten valódi imádása nem a lelkendezésben, nem az elmormolt imákban, nem a könyörgésben, térdepelésben, kéztördelésben, nem a boldog borzongásban mutatkozik meg, hanem az örömteli tettben! E földi lét ujjongó igenlésében!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

A csillagok sugárzásai csak utakat és csatornákat alkotnak, melyeken összefogottabban tud eljutni minden finomanyagúlag élő az emberi lélekhez, hogy ott kihasson.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Asztrológia

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat