Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Balgaság sorscsapásokról vagy megpróbáltatásokról beszélni. Előrelépés minden küzdelem és minden fájdalom. Az embereknek ezáltal kínálkozik lehetőségük arra, hogy eltöröljék korábbi tévedéseik árnyékát; hiszen egyetlen fillért sem lehet az egyénnek elengedni, mert az örök törvények körforgása a Világmindenségben ebben is megváltoztathatatlan, bennük nyilvánul meg az Atya teremtő akarata, amely így bocsát meg nekünk, és töröl el minden sötét dolgot.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Csak a legmegvetendőbb meggondolatlanság képzelheti azt, hogy az ember létének célja főként a testi szükségletek és élvezetek megszerzésére irányuló hajszában van, hogy aztán végül valamilyen külső forma és szép szavak által nyugodtan megszabadíttassa magát minden bűnétől, és a földi élet során elkövetett lusta gondatlanságának következményeitől. A földi életen át vezető út, és a halál pillanatában történő átlépés a túlvilágra nem olyan, mint egy mindennapos út, melyre elég a menetjegyet az utolsó pillanatban megváltani.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Hinni valamiben anélkül, hogy az ember megértené, csupán restség, gondolkodásbeli lustaság! Ez nem felfelé vezeti a szellemet, hanem csak lenyomja. Ezért fel a tekintettel, vizsgálódnunk, kutatnunk kell. Az erre való késztetés nem hiába él bennünk.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

A hitnek elevennek kell lennie, mint azt Krisztus követelte egykor, különben nincs értelme. Az elevenség azonban belső szellemi mozgékonyságot, mérlegelést és vizsgálódást jelent! Nem idegen gondolatok elfásult átvételét, hiszen vakon hinni egyértelműen azt jelenti: nem érteni. Amit az ember azonban nem ért meg, az szellemileg sem hozhat számára semmi hasznot, hiszen amit nem értett meg, az nem kelhet benne életre.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévelygések

Tartsátok tisztán gondolataitok tűzhelyét, így békét teremtetek és boldogok lesztek!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Lényetekkel kell felebarátotoknak adnotok, természetetekkel! Nem feltétlenül pénzzel és javakkal. Hiszen akkor a vagyontalanok ki lennének zárva annak lehetőségéből, hogy adjanak. S lényetek, „önmagatok adásában”, a felebarátotokkal való bánásmódban, a figyelmességben, a megbecsülésben, amit szabad akaratotokból ajánlotok fel neki, rejlik a „szeretés” azon módja, amiről Jézus beszél nekünk, s ebben rejlik a segítség is, amit felebarátotoknak nyújtotok, mert ebben a szeretetben képes lesz önmagát megváltoztatni, vagy feljebb haladni, mert e szeretetben meg tud erősödni.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felemelkedés

Az embernek sohasem szabad elfelejtenie, hogy egyes egyedül neki magának kell felelnie mindazért, amit érez, gondol és tesz, még akkor is, ha azt teljes egészében másoktól vette is át!


[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat