Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Az emberi szellemnek végre hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy neki magának és minden erejét összeszedve kell mozognia, hogy büntetésének enyhítését vagy elengedését és bűnbocsánatot nyerjen, és mozgása révén végre teljesítse kötelességét, melyet restül figyelmen kívül hagyott. Össze kell szednie magát, és dolgoznia kell önmagán, ha nem akar az elkárhozottak sötétségébe zuhanni!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Ha végre úgy fogjátok fel a Teremtést, mint egységes egészet, mint amilyen a valóságban, s többé nem emeltek válaszfalat evilág és túlvilág közé, akkor rátaláltatok az egyenes útra, a voltaképpeni cél közelebb kerül, a felemelkedés pedig örömöt okoz és a megelégedettség érzését adja nektek. Ekkor majd sokkal jobban tudjátok érezni és megérteni a kölcsönhatásokat is, melyek az egészen, az egységen az élet melegével lüktetnek át, mert minden működést az egy erő mozgat és tart fenn. Az Igazság fénye köszönt így rátok!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Az ima ereje az imát nem képes a magasba lendíteni vagy felfelé vinni, csak a tisztaság a neki megfelelő könnyedségben.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az ima

Ti, akik gyakran oly görcsösen igyekeztek megtalálni az igaz utat, miért nehezítitek meg ezt annyira magatoknak? Képzeljétek csak el egészen egyszerűen, ahogy a Teremtő tiszta ereje átfolyik rajtatok, és ti gondolataitokkal vezetitek azt jó vagy rossz irányba. Így fáradság és fejtörés nélkül mindennek birtokában vagytok!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

Mivel a törvények a Teremtésben önállóan és élőn működnek, rendíthetetlenül, megingathatatlanul, olyan erővel, amellyel szemben az emberi szellemek teljesen tehetetlenek, így tulajdonképpen magától értetődő, hogy minden egyes ember legégetőbb szükségének annak kell lennie, hogy e törvényeket maradéktalanul felismerje, melyek kihatásainak minden esetben valóban védtelenül ki lesz szolgáltatva!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Ha ki meritek mondani: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!”, akkor annak egy alázatos és mindazonáltal örömteli felkiáltásnak kell lennie.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

A gyermek szellemileg teljes értékű személyiség! A földi testen kívül, mely e durvaanyagú Földön való tevékenykedéshez eszközként szükséges, semmi mást nem kapott a szülőktől. Tehát mindössze egy hajlékot, amit a már azelőtt is önálló lélek használhat.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A gyermek jogai szüleivel szemben

A szülők éppen azt adják a gyermeknek, amire annak fejlődéséhez szüksége van, és fordítva, a gyermek is azt adja szüleinek, amire azoknak szükségük van, legyen az akár jó vagy rossz; hiszen a továbbfejlődéshez és a felemelkedéshez természetesen az is hozzátartozik, hogy az ember megszabadul a rossztól azáltal, hogy a rosszat megtapasztalja, és mint olyat, rossznak ismeri fel és elveti. Az erre szolgáló alkalmat pedig mindig a kölcsönhatás teremti meg. A kölcsönhatás nélkül az ember soha sem tudna valóban megszabadulni a múltbéli dolgoktól.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A születés titka

Ott, ahol a férfi nem tud a nőre annak nőiségében felnézni, egyetlen nemzet, egyetlen nép sem képes felvirágozni!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Őrködj és imádkozz!

Csak a legmegvetendőbb meggondolatlanság képzelheti azt, hogy az ember létének célja főként a testi szükségletek és élvezetek megszerzésére irányuló hajszában van, hogy aztán végül valamilyen külső forma és szép szavak által nyugodtan megszabadíttassa magát minden bűnétől, és a földi élet során elkövetett lusta gondatlanságának következményeitől. A földi életen át vezető út, és a halál pillanatában történő átlépés a túlvilágra nem olyan, mint egy mindennapos út, melyre elég a menetjegyet az utolsó pillanatban megváltani.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Csak a legmegvetendőbb meggondolatlanság képzelheti azt, hogy az ember létének célja főként a testi szükségletek és élvezetek megszerzésére irányuló hajszában van, hogy aztán végül valamilyen külső forma és szép szavak által nyugodtan megszabadíttassa magát minden bűnétől, és a földi élet során elkövetett lusta gondatlanságának következményeitől. A földi életen át vezető út, és a halál pillanatában történő átlépés a túlvilágra nem olyan, mint egy mindennapos út, melyre elég a menetjegyet az utolsó pillanatban megváltani.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

A valódi szűziességen a gondolatok tisztaságát kell érteni, ám mindenben, egészen a foglalkozásból adódó gondolatokig. A szűziesség tisztán szellemi tulajdonság, nem testi. A szűziességet teljesen meg lehet őrizni a nemi ösztön kielégítésében is a gondolatok kölcsönös tisztasága által.

Az ember azonban valami olyan felett akar uralkodni, mely önálló működésének mindig alá van és alá is lesz rendelve. Önteltségében azt képzeli, hogy már uralkodik a természet erői felett, amikor a sugárzások mindössze kicsiny nyúlványait megtanulja saját céljaira felhasználni, vagy a levegő, a víz és a tűz kihatását egészen kicsiben használja!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Az Igazság még sohasem volt más, mint ami már akkor is volt, ami ma is, és ami még tízezer év múlva is lesz; ugyanis örök!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat