Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Jézus az Igazságot hirdette. Szavainak ezért minden más vallás igazságait is magukban kell foglalniuk. Nem egyházat akart alapítani, hanem az igaz utat akarta megmutatni az embereknek, amely éppúgy vezethet más vallások igazságain keresztül is.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Megváltó

Megváltoztathatatlan vezeklési kényszer nehezedik rátok az örök törvény által, amit sohasem háríthattok át másokra. Azt, amivel gondolataitok, szavaitok vagy tetteitek által megterhelitek magatokat, senki más nem oldozhatja fel, mint ti magatok! Gondoljatok bele, hiszen ha másként lenne, az isteni igazságosság csak üres szó volna, s vele együtt romba dőlne minden más is.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felemelkedés

Örvendezzetek, ti tudatlanok és gyengék; hiszen ugyanaz az erő adatott nektek is, mint az erőseknek! Ne nehezítsétek tehát dolgotokat! Ne feledjétek, hogy a tiszta, önműködő isteni erő rajtatok is átáramlik, és emberekként ti is rendelkeztek a képességgel, hogy belső intuitív érzékelésetek jellege által, tehát mind jó, mind rossz akarásotoknak megfelelően ezen erőnek egy meghatározott irányt szabjatok, hogy pusztítson vagy építsen, boldogságot vagy fájdalmat hozzon!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

Az embernek mindig minden dolog kezdetekor csupán a szabad elhatározása, szabad döntése van meg arról, hogy merre, melyik irányba vezesse a rajta átáramló mindenható erőt. Az akarata által megszabott irányban működő erőből eredő következményeket aztán neki kell viselnie.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Sors

Az ember nem ismeri a hatalmas Teremtésben Isten által megkívánt, vagy joggal elvárt, környezete javára végzett közreműködésből, és megadatott tudatos léte örömteli élvezéséből fakadó ujjongó hálát! Egyáltalán nem is sejti, hogy éppen ez és csakis ez rejti magában az ő valódi boldogságát, előrehaladását, felemelkedését.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

Egyetlen ember nem nyújthat neked tökéletességet, azonban az egész emberiség sajátosságai sokféleségében igen! Minden egyes emberben van valami, ami feltétlenül hozzátartozik az egészhez. S ezért van az is, hogy egy szellemileg messze előrehaladott ember, aki nem ismer többé semmilyen földi vágyat, az egész emberiséget szereti, nem egy adott embert, mert csak az egész emberiség képes érett lelke tisztulás által szabaddá vált húrjain a mennyei harmónia akkordját megszólaltatni. Magában hordozza a harmóniát, mert minden húrja vibrál!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

Az intuíció, mely nincs térhez és időhöz kötve, és kapcsolatban áll az azonos jellegűvel, a szellemivel, azonnal felismerte a másik valódi jellegét, s nem hagyja, hogy megtévessze az ész ügyeskedése.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A belső hang

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat