Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky




Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Ha ki meritek mondani: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!”, akkor annak egy alázatos és mindazonáltal örömteli felkiáltásnak kell lennie.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

Ti, akik gyakran oly görcsösen igyekeztek megtalálni az igaz utat, miért nehezítitek meg ezt annyira magatoknak? Képzeljétek csak el egészen egyszerűen, ahogy a Teremtő tiszta ereje átfolyik rajtatok, és ti gondolataitokkal vezetitek azt jó vagy rossz irányba. Így fáradság és fejtörés nélkül mindennek birtokában vagytok!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

Az ember ne feledkezzen meg arról, hogy az imában valójában csak az erőt kell megkapnia ahhoz, hogy önmaga meg tudja valósítani azt, amit kér! Így imádkozzon! És így kell érteni az Isten Fia által a tanítványoknak adott imát is!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A Miatyánk

Az emberi szellemnek végre hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy neki magának és minden erejét összeszedve kell mozognia, hogy büntetésének enyhítését vagy elengedését és bűnbocsánatot nyerjen, és mozgása révén végre teljesítse kötelességét, melyet restül figyelmen kívül hagyott. Össze kell szednie magát, és dolgoznia kell önmagán, ha nem akar az elkárhozottak sötétségébe zuhanni!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Ha az áll az írásban, hogy Isten segítségre nyújtja kezét, akkor ez a segítség Igéjében van, melyet az embereknek küld, s melyben megmutatja, hogyan tudnak megszabadulni a bűntől, melybe belegabalyodtak. És kegyelme kezdettől fogva benne van mindazokban a nagy lehetőségekben, melyek szabadon az emberi szellemek rendelkezésére állnak a Teremtésben. Ez oly iszonyatosan sok, hogy a ma embere el sem tudja képzelni, mert sohasem foglalkozott vele, legalábbis nem elég komolyan; hiszen ott, ahol megtörtént, eddig csak játékból tette, vagy hiú önmagasztalás céljából!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az elhalálozott

Nincs válaszfal evilág és az úgynevezett túlvilág között, hanem minden csupán egyetlen hatalmas létet alkot. Az egész óriási, az emberek számára látható és láthatatlan Teremtés úgy illeszkedik egymásba, mint egy bámulatosan elmés, soha el nem akadó szerkezet, nem egymástól elkülönülten működik. Egységes törvények hordozzák az egészet, melyek úgy járnak át, tartanak össze mindent, akár az idegszálak, és egymásra állandó kölcsönhatásban hatást fejtenek ki!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

A szavakat kell megvizsgálni, nem a személyt! Az, hogy az ember először mindig a személyt igyekszik felfedni, s utána mérlegeli, hogy hallgathat-e szavaira, az észemberek szokása. Ezeknek az embereknek felfogóképességük szűk behatároltságában szükségük van ilyen külső támaszra, mert külsőségekbe kell kapaszkodniuk, nehogy összezavarodjanak. Hiszen éppen az általuk emelt üres építmény az, amely nem elegendő az ember számára, az előrehaladás egyik nagy akadálya.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A harc

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat