Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Nincs válaszfal evilág és az úgynevezett túlvilág között, hanem minden csupán egyetlen hatalmas létet alkot. Az egész óriási, az emberek számára látható és láthatatlan Teremtés úgy illeszkedik egymásba, mint egy bámulatosan elmés, soha el nem akadó szerkezet, nem egymástól elkülönülten működik. Egységes törvények hordozzák az egészet, melyek úgy járnak át, tartanak össze mindent, akár az idegszálak, és egymásra állandó kölcsönhatásban hatást fejtenek ki!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felelősség

A gondolkodás és a cselekvés egészében folytonosan megnyilvánuló jó akarás révén a visszahatás által szintén állandó erősítés áramlik az azonos jellegű erőforrásokból, s ezért az emberben egyre erősebbé válik a jó, kilép belőle, és végül ennek megfelelően alakítja finomanyagú környezetét, mely úgy veszi őt körül, akár egy védőburok, hasonlóan, ahogyan a levegőréteg is ezt a védelmet biztosítja a Föld körül.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Sors

Az embernek mindig minden dolog kezdetekor csupán a szabad elhatározása, szabad döntése van meg arról, hogy merre, melyik irányba vezesse a rajta átáramló mindenható erőt. Az akarata által megszabott irányban működő erőből eredő következményeket aztán neki kell viselnie.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Sors

A nőnek, értékesebb szellemi tulajdonságai révén, a valóságban tökéletesebbnek kellett volna lennie, és lehetett is volna, ha egy kicsit is azon lett volna, hogy egyre tisztábbá és harmonikusabbá tegye a neki adatott intuíciókat, melyek segítségével olyan hatalommá válhatott volna, melynek az egész durvaanyagú Teremtésben forradalmasítóan és rendkívül serkentőleg kellett volna hatnia. De sajnos elsősorban ő bukott el, mivel hagyta magát elragadtatni a neki adott intuíciók hatalmas erői által, melyeket érzéseivel és fantáziájával még meg is zavart és tisztátalanná tett.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az ember teremtése

Az élő teremtőerő, mely átáramlik az embereken, egy kész gondolat zárt akarata által finomanyagúságot gyűjt össze, majd azt a létrehozóhoz kötve olyan formába zárja, amely kifejezésre juttatja a gondolatban rejlő akaratot. Tehát valami valóságos, eleven dolog kel életre, amely most már a gondolati formák e világában az azonos jellegűek vonzásának törvénye révén magához vonzza a vele azonos jellegűt, vagy őt fogja az vonzani, mindenkor a gondolat saját ereje szerint.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Gondolati formák

Isten minden üzenetéből vallást csináltatok! A saját kényelmetekre! És ez helytelen volt! Hiszen a vallás számára egy egészen különleges emelvényt építettetek, távol a mindennapi élet tevékenységeitől! És ebben rejlett a legnagyobb hiba, amit elkövethettetek; hiszen így az isteni akaratot is eltávolítottátok a mindennapi életből, vagy ami ugyanaz, magatokat távolítottátok el az isteni akarattól, ahelyett hogy egyesültetek volna vele, hogy azt a mindennapi életetekbe és mindennapjaitok sodrába állítottátok volna!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Minden egyes ember saját kérésére vagy saját hibája miatt van ezen a Földön! A szülők csupán az inkarnálódás lehetőségét adják, különben semmi egyebet. És minden inkarnálódott léleknek hálásnak kell lennie, hogy erre megadatott számára a lehetőség!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A gyermek jogai szüleivel szemben

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat