Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

A valódi szűziességen a gondolatok tisztaságát kell érteni, ám mindenben, egészen a foglalkozásból adódó gondolatokig. A szűziesség tisztán szellemi tulajdonság, nem testi. A szűziességet teljesen meg lehet őrizni a nemi ösztön kielégítésében is a gondolatok kölcsönös tisztasága által.

Az ember azonban valami olyan felett akar uralkodni, mely önálló működésének mindig alá van és alá is lesz rendelve. Önteltségében azt képzeli, hogy már uralkodik a természet erői felett, amikor a sugárzások mindössze kicsiny nyúlványait megtanulja saját céljaira felhasználni, vagy a levegő, a víz és a tűz kihatását egészen kicsiben használja!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

A földi életet ténylegesen át kell élni, ha azt akarjuk, hogy értelmet kapjon. Csupán azt teszi az ember magáévá, amit bensőjében minden magasztosságával és mélységével átél, ezért átérez.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A születés titka

A szülők éppen azt adják a gyermeknek, amire annak fejlődéséhez szüksége van, és fordítva, a gyermek is azt adja szüleinek, amire azoknak szükségük van, legyen az akár jó vagy rossz; hiszen a továbbfejlődéshez és a felemelkedéshez természetesen az is hozzátartozik, hogy az ember megszabadul a rossztól azáltal, hogy a rosszat megtapasztalja, és mint olyat, rossznak ismeri fel és elveti. Az erre szolgáló alkalmat pedig mindig a kölcsönhatás teremti meg. A kölcsönhatás nélkül az ember soha sem tudna valóban megszabadulni a múltbéli dolgoktól.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A születés titka

Ahelyett hogy eggyé váltatok volna vele! Isten minden üzenetét teljesen természetesen és gyakorlatiasan kell befogadnotok, bele kell szőnötök munkátokba, gondolkodásotokba, az egész életetekbe! Nem szabad valami különálló dolgot csinálnotok belőle úgy, ahogyan az mostanáig történt, amihez csupán látogatóba jártok a pihenés óráiban!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Az ember létének tényleges kezdete mindig jó, és sokak esetében a vége is az, azok kivételével, akik önmagukat pusztítják el azáltal, hogy előbb saját maguk, önszántukból nyújtottak kezet a rossznak, amely azután teljesen belerántotta őket a pusztulásba. Változások mindig csak a közbülső időben történnek, a belső alakulás és érés idejében.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A születés titka

A mondat: „A házasságok a mennyekben köttetnek”, elsősorban arra utal, hogy minden egyes ember már a földi életbe való belépésekor bizonyos tulajdonságokat hoz magával, melyek harmonikus fejlődését csupán a hozzájuk illő tulajdonságokkal rendelkező emberek eredményezhetik. Az ember meghatározott tulajdonságaihoz illő tulajdonságok azonban nem ugyanazok a tulajdonságok, hanem olyanok, melyek kiegészítik azokat, és e kiegészítés által teljes értékűvé teszik azokat.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A házasság

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat