Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

A hitnek elevennek kell lennie, mint azt Krisztus követelte egykor, különben nincs értelme. Az elevenség azonban belső szellemi mozgékonyságot, mérlegelést és vizsgálódást jelent! Nem idegen gondolatok elfásult átvételét, hiszen vakon hinni egyértelműen azt jelenti: nem érteni. Amit az ember azonban nem ért meg, az szellemileg sem hozhat számára semmi hasznot, hiszen amit nem értett meg, az nem kelhet benne életre.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévelygések

A nőnek, értékesebb szellemi tulajdonságai révén, a valóságban tökéletesebbnek kellett volna lennie, és lehetett is volna, ha egy kicsit is azon lett volna, hogy egyre tisztábbá és harmonikusabbá tegye a neki adatott intuíciókat, melyek segítségével olyan hatalommá válhatott volna, melynek az egész durvaanyagú Teremtésben forradalmasítóan és rendkívül serkentőleg kellett volna hatnia. De sajnos elsősorban ő bukott el, mivel hagyta magát elragadtatni a neki adott intuíciók hatalmas erői által, melyeket érzéseivel és fantáziájával még meg is zavart és tisztátalanná tett.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az ember teremtése

A nemzés egy szellemileg szabad ember számára nem jelenthet mást, mint annak a készségének a bizonyítékát, hogy egy idegen emberi szellemet állandó vendégként a családba fogad, s lehetőséget ad neki arra, hogy a Földön feloldozza karmáját és érjen. Csak ott kerüljön sor nemzésre, ahol e célból mindkét fél részéről megvan a benső vágy.

Grál-Üzenet Abdrushintól: A gyermek jogai szüleivel szemben

Ha az áll az írásban, hogy Isten segítségre nyújtja kezét, akkor ez a segítség Igéjében van, melyet az embereknek küld, s melyben megmutatja, hogyan tudnak megszabadulni a bűntől, melybe belegabalyodtak. És kegyelme kezdettől fogva benne van mindazokban a nagy lehetőségekben, melyek szabadon az emberi szellemek rendelkezésére állnak a Teremtésben. Ez oly iszonyatosan sok, hogy a ma embere el sem tudja képzelni, mert sohasem foglalkozott vele, legalábbis nem elég komolyan; hiszen ott, ahol megtörtént, eddig csak játékból tette, vagy hiú önmagasztalás céljából!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az elhalálozott

Ha végre úgy fogjátok fel a Teremtést, mint egységes egészet, mint amilyen a valóságban, s többé nem emeltek válaszfalat evilág és túlvilág közé, akkor rátaláltatok az egyenes útra, a voltaképpeni cél közelebb kerül, a felemelkedés pedig örömöt okoz és a megelégedettség érzését adja nektek. Ekkor majd sokkal jobban tudjátok érezni és megérteni a kölcsönhatásokat is, melyek az egészen, az egységen az élet melegével lüktetnek át, mert minden működést az egy erő mozgat és tart fenn. Az Igazság fénye köszönt így rátok!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Ébredjetek!

Mivel a törvények a Teremtésben önállóan és élőn működnek, rendíthetetlenül, megingathatatlanul, olyan erővel, amellyel szemben az emberi szellemek teljesen tehetetlenek, így tulajdonképpen magától értetődő, hogy minden egyes ember legégetőbb szükségének annak kell lennie, hogy e törvényeket maradéktalanul felismerje, melyek kihatásainak minden esetben valóban védtelenül ki lesz szolgáltatva!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

Isten minden üzenetéből vallást csináltatok! A saját kényelmetekre! És ez helytelen volt! Hiszen a vallás számára egy egészen különleges emelvényt építettetek, távol a mindennapi élet tevékenységeitől! És ebben rejlett a legnagyobb hiba, amit elkövethettetek; hiszen így az isteni akaratot is eltávolítottátok a mindennapi életből, vagy ami ugyanaz, magatokat távolítottátok el az isteni akarattól, ahelyett hogy egyesültetek volna vele, hogy azt a mindennapi életetekbe és mindennapjaitok sodrába állítottátok volna!

Grál-Üzenet Abdrushintól: Isten imádása

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat