Az Igazság Fényében

Grál-üzenet Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Az Igazság. Egyszerű és világos. Megszabadító és tanulságos. Ám szigorú és igazságos is. Örök, megingathatatlan Igazság.

Az Igazság a maga természetes egyszerűségében mindenki számára érthető. Megtalálható a természet törvényeiben, a fizikai törvényekben, illetve a hétköznapi életben is, hacsak valaki látni akarja. Az Igazság útjelző a szellemi ébredés felé, az elveszett harmóniához való visszatéréshez, és út az Isten akarata szerinti életmódhoz, mely független az emberi kívánalmaktól. Az cselekszik bölcsen, aki az Igazság megismerésére törekszik, és aszerint alakítja az életét.

Könyvek Abdrushintól

Az Igazság Fényében című könyv a tudás tiszta forrása azok számára, akik valóban keresik az Igazságot. A könyv olvasása nemcsak figyelmet és a leírtak szellemi átérzését igényli, hanem kíméletlen vizsgálódást is. A könyvről további ismeretek szerezhetők az útravalónak számító bevezető szövegben.

Az eredeti kiadás magyar fordítása Az Igazság Fényében, Grál üzenet Abdrushintól és A Grál-üzenet utórezgései című könyvben összesen 201 előadást tartalmaz. Ha szeretné elektronikus formában letölteni Az Igazság Fényében című művet, kattintson a tartalom mellett lévő könyv képére.

A Grál-üzenet utórezgéseiben található előadások az Üzenet kibővítését képezik. Aki meg akarja érteni őket, annak először meg kell ismernie az Üzenetet. Ez egy egész, amelyet az adott sorrendben kell olvasni, hogy igaz tudássá váljon.


Idézetek a könyvből

Minden gondolkodó ember bizonyára már magától is rájött arra, hogy Isten Fia nem lehet azonos az Ember Fiával! A különbséget már a szavak is egészen világosan kifejezik.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az Ember Fia

Nagy az ember is, emberként a Teremtésbe állítva, mint saját sorsának az ura! Akarata által képes kiemelkedni a műből, s közben hozzájárulni annak magasabb kibontakoztatásához; vagy pedig képes arra, hogy lehúzza és úgy belegabalyítsa magát, hogy többé nem szabadul ki belőle, és vele együtt a felbomlás felé fog tartani, legyen ez akár a durvaanyagú, akár a finomanyagú világban.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Az utolsó, azaz a végső ítélet egyszer minden anyagi égitest számára elérkezik, ez azonban nem egyidejűleg történik az egész Teremtésben.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Az utolsó ítélet

Csak a legmegvetendőbb meggondolatlanság képzelheti azt, hogy az ember létének célja főként a testi szükségletek és élvezetek megszerzésére irányuló hajszában van, hogy aztán végül valamilyen külső forma és szép szavak által nyugodtan megszabadíttassa magát minden bűnétől, és a földi élet során elkövetett lusta gondatlanságának következményeitől. A földi életen át vezető út, és a halál pillanatában történő átlépés a túlvilágra nem olyan, mint egy mindennapos út, melyre elég a menetjegyet az utolsó pillanatban megváltani.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Én vagyok az Úr, a te Istened!

Miként itt durvaanyagú testünk érzékeny az azonos jellegű környezetére, amelyet ezért látni, hallani és érzékelni tud, ugyanúgy van ez a Teremtésnek azon részeiben, melyek minősége nem hasonlít a miénkhez. A finomanyagú ember az úgynevezett túlvilágon csupán a vele azonos jellegű finomanyagú környezetét érzékeli, hallja és látja, míg a magasabb szellemi ember újfent csupán saját szellemi környezetét érzékeli.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Tévelygések

Lényetekkel kell felebarátotoknak adnotok, természetetekkel! Nem feltétlenül pénzzel és javakkal. Hiszen akkor a vagyontalanok ki lennének zárva annak lehetőségéből, hogy adjanak. S lényetek, „önmagatok adásában”, a felebarátotokkal való bánásmódban, a figyelmességben, a megbecsülésben, amit szabad akaratotokból ajánlotok fel neki, rejlik a „szeretés” azon módja, amiről Jézus beszél nekünk, s ebben rejlik a segítség is, amit felebarátotoknak nyújtotok, mert ebben a szeretetben képes lesz önmagát megváltoztatni, vagy feljebb haladni, mert e szeretetben meg tud erősödni.

Grál-Üzenet Abdrushintól: Felemelkedés

Ha azt mondod: szabad akaratomból alávetem magam a fennálló természettörvényeknek, mert a javamat szolgálják, vagy ha ekképpen szólsz: igazodom Isten akaratához, amely a természet törvényeiben nyilvánul meg, vagy: igazodom a felfoghatatlan erőhöz, amely a természettörvényeket működteti... vajon van-e hatásában valamilyen különbség? Az erő jelen van, s te elismered, sőt el kell ismerned, mert egyáltalán nem tehetsz semmi mást, mihelyt egy kicsit elgondolkodsz... s ezzel elismered Istenedet, a Teremtőt!

Grál-Üzenet Abdrushintól: A hallgatás

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat